Hónap képe - 2021. november - Gamma Cas és barátai

Régi fotótéma új formában Tóth Bence felvételén

Minden hónapban egy csodálatos és különleges asztrofotó a magyar asztrofotósok képei közül.

A névadó csillag

Az 550 fényévnyi távolságban lévő Gamma Cassiopeiae  csillag izgalmas fizikája, és valóságos kozmikus környezete miatt érdekes. A Gamma Cas eruptív változócsillag, fényessége 2.15 és 3.4 magnitúdó között mozog. Az eruptív változók fényesség-ingadozását más változócsillagokkal ellentétben a csillag felszíne fölött a kromoszférában és a koronában lejátszódó jelenségek, kitörések és intenzív anyagkiáramlás okozza. A Gamma Cas forgása rendkívül gyors, kerületi sebessége 300 km/s, ami miatt a csillag egyenlítője mentén kidudorodik. Az erős sugárzás hatására a dudorból elszökő anyag forró és ragyogó gyűrűt képez a Gamma Cas körül, aminek méret-ingadozása, kitágulása és összehúzódása okozza a fényességváltozást. A csillag éppen jelen időszakában használja fel hidrogénkészletének utolsó tartalékait, és indul el a vörös óriássá válás útján. Felszíni hőmérséklete rendkívül magas, 30900 K, hatalmas mennyiségű, Napunknál 55 ezerszer több energiát sugároz a kozmoszba, és ezt tetézi azzal, hogy energiájából tízszer több röntgensugárzásra telik neki, mint a hozzá hasonló színképtípusú rokonainak.

A ködpamacsok, melyek izgalmassá teszik a fotót

A Gamma Cassiopeiae kékes fénye közeli ködfoltokról verődik vissza. Ezek a ködösségek a Gamma Cas fizikai közelségében, 3-4 fényévnyire tőle helyezkednek el. Üstökösszerű alakjukat a csillag agresszív ionizáló ultraibolya sugárzása és a nagy energiájú csillagszele hozza létre. A vörös árnyalatot az ionizált hidrogén emissziója kelti, a kékes derengés pedig a Gamma Cas fényének reflexiója. A ködfoltokban a csillagkeletkezés jelenségét keresik a csillagászok, számításaik alapján a kozmikus felhők belsejében a hőmérséklet 500 és 700 kelvinfok körüli lehet. Ez a hőmérséklet langyosnak számít, ami nem zárja ki az esetleges csillagbölcsők kialakulásának a lehetőségét

Miért hónap asztrofotója?

A Gamma Cas-t és ködösségeit már számtalanszor megörökítették, még hazánkból is. Azonban Tóth Bence felvétele mind minőségében, részletességében kitűnik a többi közül, de amitől igazán érdekes, az az egyedi, újszerű kompozíciója. Bence a látómezőbe szerkesztette a HD6130 jelű, jobb alsó sarokban látható csillagot is, melyek remek párost alkot a Gamma Cas-sal. Átlósan ábrázolja a régiót, így a ködfoltoknak egész láncolata kirajzolódik a látómezőben balról jobbra haladva. Ez hatalmas újítás a merev kompozíciós lehetőségekkel jellemezhető asztrofotózásban. Valójában Tóth Bencének egy objektumot sikerült megörökíteni úgy, ahogy még mások nem.