Magyar Asztrofotósok Egyesülete

„Mi, magyar asztrofotósok, mint a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom tagjai és támogatói, a csillagászati fotográfia hazai művelői, fejlesztői, úttörői és népszerűsítői közös múltunknak és törekvéseinknek fényében megingathatatlan elhatározásra jutottunk abban a tekintetben, hogy egy, az asztrofotográfiát országosan képviselő szervezetet hozzunk létre. Az Egyesület létrejötte a 14 alapító tag közös akaratát fejezi ki."
Az alapító tagok

A 14 alapító tag 2018 április 5-én az alakuló ülésen. Balról jobbra: Éder Iván, Tarczi Patrik, Schmall Rafael, Klamerius Adrien, Tobler Zoltán, Papp András, Francsics László, Tóth Gábor, Bagi László, Varga János, Bach Zoltán, Tepliczky Csilla, Csőke Marcell és Feltóti Péter.

Alapítók

Az Egyesület céljai és tevékenysége

A  Magyar Asztrofotósok Egyesülete magyar asztrofotósok által létrehozott szervezet. Célja a csillagos égboltot témául választó fotográfusok, amatőrcsillagászok, illetve minden olyan hazai csillagászati tevékenységet művelők összefogása, amely tevékenységben a csillagászati képrögzítés megjelenik, a csillagos égbolt bármilyen fotografikus megörökítése zajlik.

Az Egyesület keretet nyújt az asztrofotósok munkájának szakszerű végzéséhez a szükséges szabályzat megalkotásával, a közösségi tudás szervezett formájú és ellenőrzött tartalmú megosztásával. Az Egyesület további célja pozitív hatással lenni a társadalom esztétikai értékrendjének fejlődésére.

Az Egyesület tagjai mindeközben törekednek kozmikus környezetünk, a csillagos égbolt és a csillagászat tudománya által feltáruló és az amatőrcsillagászat által elérhetővé váló világ hiteles ábrázolására és a feltáruló kozmikus világ jelentőségének a fotóművészet eszközeivel minél szélesebb hazai és nemzetközi közönség előtt történő bemutatására.

Az Egyesület érdekvédelmi tevékenységet folytat és együttműködik a magyar csillagászok és fotográfusok közösségeivel, továbbá célja kapcsolatok kialakítása, fenntartása és az együttműködés hasonló célokért küzdő hazai és külföldi szervezetekkel, hátáron túl élő és működő csillagászokkal és fotósokkal. 

Az Egyesület tagjai felkarolják mindazon kezdő amatőrcsillagászok tevékenységét, akik az égbolt megfigyelésére a csillagászati képrögzítés eszközeinek használatát tervezik, illetve azokat a fotósokat, akik témául az égbolt látványosságainak megörökítését választják. Szakmai fejlődésükhöz és munkájuk kiteljesedéséhez az Egyesület lehetőséget kíván biztosítani.

Az arculat és megjelenés

Az Egyesület egyik fő célja a közösség szervezése, és ebben a tekintetben az arculati elemek, vagyis az embléma illetve a honlap megjelenése és felépítése is ezt a cél kell, hogy szolgálják és alátámasszák.  A honlap mind informatikailag, mind grafikusan Kiss Péter fizikus és programozó munkáját dicséri. Az emblémát és a Logót Novotny Dóri grafikusművész tervezte.A Logóban számunkra kifejeződik a közösségi szellem és az összetartozás. Koncepciója pedig két dolog találkozásáról és szerves összekapcsolódásáról szól, a csillagászat és a fotográfia egységbe forrásáról. Spirálgalaxis, blendelamella vagy szem, ezt döntse el mindenki saját maga!A tagság

Bárki számára nyitva állunk, legyen az asztrofotózásra egyszerűen csak kíváncsi érdeklődő, akár eltökélt fotós vagy amatőrcsillagász. Korosztálytól és képességektől, előzetes munkásságtól függetlenül szívesen látunk sorainkban. Természetesen az egyesületi tagság előnyökkel, feltételekkel, és kötelezettségekkel is jár. Az elsőből sok van, a második kettőből pedig kevés. Kötelezettség 2019-től az éves tagdíj befizetése, cserébe rengeteg olyan közösségi élményben lehet részed, amire máskülönben nincs lehetőséged. Részt vehetsz előadásainkon, workshopjainkon, szervezett oktató asztrofotós alkalmakon, konferencián, szerepelhetsz országos kiállításokon, és különböző felületeinken. Tagja lehetsz annak a csapatnak, akik ténylegesen előmozdítják az asztrofotózás ügyét, és közös erejükkel fejlesztik azt. Ez az egyetlen hely, ahol valóban megtanulhatod, mi minden kell pontosan az égbolt megörökítéséhez. Feltétel csak egy van, az etikus emberi és fotós viselkedés, és az asztrofotózás etikájának szem előtt tartása. Az asztrofotós etika kidolgozása közös feladatunk.

Alapszabály

Az alapszabályban rögzítettük működésünkhöz szükséges jogi apparátust, emellett céljainkat és tevékenységünket is. Ha tag szeretnél lenni, érdemes az alapszabállyal egy kicsit ismerkedned, legalább néhány bekezdés erejéig.

Alapszabály

Kapcsolat

Csatlakozom